نماینده مردم ورامین در مجلس در تذکری نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم انتقاد کرد. ...