مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از هدف‌گذاری در سال 1398 برای اجرای استراتژی توسعه محصولات خود و اعمال تغییر در تیراژ، تنوع و ترکیب محصولات این مجموعه ب ...