نویسنده «شهید عزیز» گفت: نشر شهید کاظمی کتاب «غواص دریادل» را تا برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتشر می‌کند. ...