اظهارنظر غیرمسوولانه یکی از اعضای هیات مدیره پرسپولیس اکنون تیمی که در آستانه دستیابی به عنوان قهرمانی لیگ برتر و صعود در آسیاست را بار دیگر به حاشیه ...