عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از تمدید مهلت بازگشت ارز صادرات تاشهریور98 خبر داد و گفت: به زودی در سامانه جامع تجارت، پنجره‌ای جدید برای تبادل ار ...