سخنگوی دولت وفاق ملی لیبی نیروهای وابسته به فرمانده به اصطلاح ارتش ملی این کشور را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. ...