جنبش حماس با صدور بیانیه ای به تشکیل کابینه جدید تشکیلات خودگردان فلسطین بدون حصول توافق ملی در این خصوص واکنش نشان داد. ...