نیروهای عراقی موفق شدند در جدیدترین عملیات خود علیه عناصر داعش دست کم 18 مخفیگاه متعلق به این عناصر را در استان الانبار واقع در غرب این کشور شناسایی و ...