آلاء صالح، دختر بیست‌ودوساله‌ سودانی دانشجوی رشته‌ معماری دانشگاه خارطوم است. ویدئوی سخنرانی او بسر ...