قیمت انواع تورهای گردشگری به مقصد کیش در فروردین98 به شرح جدول زیر است. ...