دژاکام: خبرنگاران خریدنی نیستند/ با داد و ستد هدیه، حریت خبرنگار زیر سؤال می‌رود ...