نفوذ ابرهای سوپرسل وحشتناک به جنوب ایران با شروع فعالیت سیستم بسیار قدرتمند بارشی در بندر گنگ استان هرمزگان را می بینید. ...