سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: معتقدیم کمیته داوران باید استفاده از var را جدی‌تر بگیرد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع آفتاب
تاریخ ارسال 130 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه