مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: در راستای تکریم و ارزش نهادن به زحمات کارگزاران روستایی، با تمام این کارکنان قرارداد دائم امضاء می‌شود.برای مشاهده م ...