یک مسئول کرد سوری، روسیه را به شکست مذاکرات کردها با دمشق متهم کرد. ...