بزرگترین هواپیمای جهان با دو طبقه و ظرفیت حمل 544 نفر در حالت چینش استاندارد، برای رقابت با بوئینگ 747 به میدان آمد اما نتوانست موفقیت چندانی کسب کند ...