سفارت هند در تهران در بیانیه ای مطبوعاتی اقدام تروریستی شب گذشته (چهارشنبه) در محور خاش - زاهدان را به شدت محکوم کرد. ...