کنسول جمهوری لیتوانی در جمهوری اسلامی ایران و سفیر صلح جهانی، حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان ایران را محکوم کرد. ...