سلامت نیوز:سرپرست سازمان تامین اجتماعی از ارائه پیشنهاد افزایش 13 درصدی حقوق به علاوه 261 هزار تومان نقدی برای مستمری بگیران سایر سطوح درآمدی تامین اج ...