کوبا از استقرار مخفیانه نظامیان آمریکایی در مناطق نزدیک به ونزوئلا خبر داد. ...