تیم های اینتر و آرسنال در دیدارهای رفت مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا، مقابل میزبانان شان نتایج خوبی گرفتند. ...