بازیگر نقش جیمی لنیستر در بازی تاج و تخت: جان اسنو؟ نجات دهنده شمال مارچلو بیلسا است! ...