درهای تمرین فردا پنجشنبه باز خواهد بود و هواداران و نمایندگان رسانه‌ها می‌توانند تلاش سرخپوشان را از نزدیک تماشا کنند. ...