طرح زوج و فرد جدید احتمالا تا آخر تابستان اجرایی می‌شود ...