سال گذشته زمانی که معیشت مردم به دلیل نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه شد، مباحث زیادی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جهت بهبود حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح شد که البته این موضوع، مخالفت دولت را به دلیل آنچه که شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان شد، به دنبال داشت.در همین راستا در پاییز سال 97 دولت اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها (4200 تا حدود 8 هزار تومانی سامانه نیما) در قالبی تحت عنوان بسته حمایتی، زیان وارده به اقشار مختلف را جبران کند که پس از بررسی های انجام شده، قرار شد از آبان ماه توزیع بسته های حمایتی 100 تا 300 هزار تومانی بین گروه های هدف (برای خانوار های تحت پوشش کمیته ام

اطلاعات خبر

گروه اقتصادی
منبع پارسینه
تاریخ ارسال 77 روز پیش
بازدید 5
مشابه مشابه