بیمارستان اکبرآبادی تهران در واکنش به یکی از گزارش‌های خبرآنلاین جوابیه‌ای را صادر کرد. ...