اعلام‎ ‎این‎ ‎خبر‎ ‎تنها‎ ‎یک‎ ‎روز‎ ‎پیش‎ ‎از‎ ‎برگزاری‎ ‎انتخابات‎ ‎اسراییل‎ ‎انجام‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎میتواند‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎بهبود‎ ‎جایگاه‎ ‎نتانیاهو ...