درحالیکه یک اکانت فیک با نام غلامحسین کرباسچی (که وابستگی به او ندارد) ادعای سکته سید محمد خاتمی را کرده است، خبرنگار انتخاب با پیگیری این ادعا، از کذب بودن آن خبر داد. ...