سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با روزنامه چینی گلوبال تایمز گفت : آمریکا به دنبال مذاکره جدی نیست و اول باید اعتماد از دست‌رفته را احیا کند ...