رئیس جمهور در دیدار پوتین رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه پیوند بخش های تجاری ، حمل و نقل و بانکی، روابط دو کشور را پایدار می کند، گفت: انجام معاملات با ارزهای ملی دو کشور گام بزرگی برای توسعه روابط اقتصادی است.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع انتخاب
تاریخ ارسال 122 روز پیش
بازدید 2
مشابه مشابه
 
Alexa Traffic for azarnewsonline.com