دور نخست مذاکرات بلند پایه چین و آمریکا برای رسیدن به توافق تجاری پیش از پایان مهلت آتش بس جنگ تجاری تا اول مارس، روز پنجشنبه در پکن برگزار شد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه اقتصادی
منبع تابناک
تاریخ ارسال 130 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه