روندی که رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد ونزوئلا و بسیاری از کشورهای دیگر در پیش گرفته است، موجب خیزش فاشیسم با اسامی مختلف خواهد شد. ...