سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در این مراسم که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی نیز حضور داشت حضور یافت و به انجام رقص با شمشیر پرداخت. پادشاه سعودی همچنین از نمایشگاهی موسوم به سلمان و ریاض که در ...