سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در این مراسم که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی نیز حضور داشت حضور یافت و به انجام رقص با شمشیر پرداخت. پادشاه سعود ...