(ویدیو) تلاش مجری صدا و سیما برای قطع انتقادات بخشدار معمولان ...