بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دی ماه امسال 280 شرکت تعاونی تاسیس شدند که فعالیت آنها به اشتغال 3996 نفر منجر شده ...