وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مصلحت نیست که راه رفته را دوباره بازگردیم و مجددا وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود، گفت: اگر نابسامانی در نظام صنعت یا بازار داریم ارتباطی به ادغام و تفکیک نهادهای دولتی ندارد.

اطلاعات خبر

گروه اقتصادی
منبع اقتصاد آنلاین
تاریخ ارسال 130 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه