میثم مطیعی نوشت: از همه جوانان مومن انقلابی، که امیدهای آقا هستند، دعوت میکنم پویش «لبیک آقا» را آغاز کنند.‌ ...