رئیس سازمان فضایی ایران از حل معضل ریزگردهای نمکی قم با داده‌های فضایی خبر داد و گفت: 40 سال داده‌های ماهواره را ذخیره داریم و می‌دانیم ریزگردها از کج ...