با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، ریل تور گردشگری استان لرستان رونمایی شد. ...