سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: پدر تیم ما را یکسری درآوردند بس که با صحبت از قهرمانی فشار به تیم‌مان وارد می‌کنند. ...