بزرگی تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف شاخصی است که هر ساله مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و رده بندی بزرگی اقتصاد کشورها بر مبنای تولید ناخالص داخلی انجام میشود . صندوق بین المللی پول هم هر ساله این شاخص  را برای کشورهای مختلف محاسبه می‌کند.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه ورزشی
منبع خبرآنلاین
تاریخ ارسال 130 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه