ساری - ایرنا - احمد حسین زادگان استاندار مازندران روز پنجشنبه با حضور در بیمارستان شفای ساری از آیت الله عبدالله نظری خادم الشریعه از علمای استان عیاد ...