دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی به بیان عملکرد سال 97 و برنامه‌های سال 98 این دبیرخانه پرداخت. ...