یکی از محدودیت‌های اینستاگرام، قرار دادن ویدئوهای طولانی بیشتر از یک دقیقه است. اگر بخواهید ویدئویی منتشر کنید که بیشتر از یک دقیقه است؛ باید آن را به ...