کلم بروکسل به تیرهٔ شب‌بویان تعلق داشته و خویشاوندی نزدیکی با کلم چینی، گل‌کلم و خردل چینی دارد. کلم بروکسل جزو سبزیجات چلیپایی محسوب می‌شود. برای استفاده از کلم بروکسل ابتدا ساقهٔ آن بریده شده، کلم تمیز و پخته می‌شود تا از آنها در غذاهای مختلف استفاده بشود. کلم بروکسل سرشار از مواد مغذی بوده نوشته کلم بروکسل؛ 15 خاصیت اعجاب‌انگیز کلم بروکسل برای بدن اولین بار در چطور پدیدار شد.

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع چطور
تاریخ ارسال 130 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه