استخدام پرسیس جهان نگاره شرکت با سابقه پرسیس جهان نگاره جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کانتر فروش تور خانم روابط عمومی بالا و توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان تسلط به اصول مذاکره، مهارت فروش و جذبکلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه استخدام
منبع استخدام
تاریخ ارسال 123 روز پیش
بازدید 2
مشابه مشابه
 
Alexa Traffic for azarnewsonline.com