به دستگاه موبایل خود اعتیاد پیدا کرده‌اید؟ می‌خواهید زمان استفاده از تلفن هوشمند خود را کاهش دهید؟ به دلیل وجود گوشی در تمرکز بر مطالعات خود به مشکل ب ...