به دستگاه موبایل خود اعتیاد پیدا کرده‌اید؟ می‌خواهید زمان استفاده از تلفن هوشمند خود را کاهش دهید؟ به دلیل وجود گوشی در تمرکز بر مطالعات خود به مشکل برخورده‌اید؟ آیا عادت دارید در زمانی که هوشیار نیست ...