به دستگاه موبایل خود اعتیاد پیدا کرده‌اید؟ می‌خواهید زمان استفاده از تلفن هوشمند خود را کاهش دهید؟ به دلیل وجود گوشی در تمرکز بر مطالعات خود به مشکل برخورده‌اید؟ آیا عادت دارید در زمانی که هوشیار نیستید به ارسال پیام می‌پردازید؟ برنامه keep me out به شما امکان می‌دهد برای یک بازه زمانی مشخص کهکلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه دانلود
منبع اندرویدها
تاریخ ارسال 130 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه