مدافع مستحکم آبی های پایتخت که چند روز پیش دچار شکستگی بینی شده بود، می تواند با بستن وسیله ای جالب بر روی صورت خود تیمش را همراهی کند.

اطلاعات خبر

گروه ورزشی
منبع جام نیوز
تاریخ ارسال 130 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه