طبق اظهارات فعالان بازار، پراید 111 در حال‌حاضر با قیمت 42 میلیون تومان در بازار موجود است. این در شرایطی است که دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل 131 ...