طبق اظهارات فعالان بازار، پراید 111 در حال‌حاضر با قیمت 42 میلیون تومان در بازار موجود است. این در شرایطی است که دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل 131 با قیمت 40 میلیون تومان در بازار قیمت خورد. ...