ملکی گفت: با توجه به توزیع مناسب آلایش دام در بازار انتظار می‌رود که قیمت کله‌پاچه 30 درصد کاهش یابد. ...